24 Mayıs 2021 Pazartesi

Pinterest ile Sosyal Medya Pazarlaması

  Hiç yorum yok

 Pinterest ṣimdi çok moda, fakat bu sizin sosyal medya pazarlama planınız açısından ne demek oluyor?

Belki gece saat 2:00’de kendinizi, Pinterest’e asmak isteḡiniz kolleksiyonunuza yaratıcı kullanımlar araṣtırırken buldunuz. Belki de siz piṣmemiṣ makarnadan baṣka ne faydalar elde edilebilir diye alıṣılmamıṣ yöntemleri araṣtırmaya meraklı olmayan meṣgul küçük iṣ sahibisiniz. Yine de, Pinterest’e olan ilgi yüksek, ve siz birṣey kaçırmadıḡınıza dair endiṣe etmeye baṣlıyorsunuz, hatta daha kötüsü ṣirketinizin internet pazarlama fırsatını kaçırdıḡını düṣünüyorsunuz. Fakat nasıl olacak da iç mimari, yemek tarifi, giyecek, çocuk oyunları gibi konuları arayanların baktıḡı sanal bir tahta küçük iṣ sahibine web pazarlamada fayda getirebilecek ?

Pinterest Bir Çılgınlık mı, Sosyal Medya Pazarlama Firsatı mı, veya Ne?

Pinterest sadece Mart 2010’dan beri kullanılmakta. Tüm webdeki insanların “gezi”, “düḡün fikirleri”, “çocukların becerileri” vs.gibi kategorilerde resimlerini asabilecekleri, görsel bir davet olarak baṣladı. Bu Facebook ve Twitter ile baḡlantılı, böylece tweetlediḡinizde veya Pinterest’te birṣeyi beḡendiginizde, haber orada da yayılıyor. Amerikan Pinterest kullanıcılarının %82’isi kadın (harcama kararında büyük yüzdesi olanlar). Bu kadar çabuk çok meṣhur olmasının sebebi ise, neredeyse tamamen görsel olması ve insanların günlük hayatlarında iṣe yaracak doḡal ihtiyaçlardan bahsediyor olması. Halen 10 milyondan fazla kullanıcısı var, tüm dünyadan ise 21 milyondan fazla özel ziyaretciler her ay uḡruyorlar. Bahçeleri, mutfaklari için faydalı ürün ve yaratıcı fikirler arayan sokaktaki kiṣilere göre hedeflenmistir. Kesinlikle bu pazarlara hizmet vermek isteyen küçük iṣ yerleri için bir sosyal medya fırsatıdır.

Pinterest= Göster, Söyleme: Web Pazarlamamız için Alet Kutumuza İlave Edilecek Baṣka Bir Araç

Birçok küçük iṣyeri Pinterest’ten Web pazarlama ve sosyal medya pazarlama araçı olarak faydalanabilirler. İnsanların kullanacaḡı ilginç ürünler mi yapıyorsunuz? Siz ürününüzün veya servisinizin nasıl kullanıldıḡını resim formatında gösterirseniz, denemek veya arkadaṣları ile paylaṣmak için heyecan duyarlar mı? Pinterest’te yeni müṣteriler bulmakta baṣarılı iṣlerden bazıları: yiyecek saḡlayan firmalar, seyehat ile ilgili iṣyerleri, düḡün planlayanlar, çiçekciler, fırınlar, el iṣi sanatçıları, kafeler, organik yiyecek satanlar, mobilyacılar, …ve liste devam ediyor. Araṣtırmalar insanların Pinterest’te Facebook’tan daha fazla zaman harcadıklarını gösteriyor. Yeni ve heyecanlı yöntemle dükkanlar ile temasa geçiyorlar ve iliṣki kuruyorlar (internet pazarlamanın da kalbi bu). Bir linki takip ederek iṣ yerine giden Pinterest ziyaretçileri, diḡer sitelerden baḡlanan kiṣilerden (Facebook, Tweeter gibi) %70 daha fazla para harcıyorlar. Açıkça Pinterest baṣı çekiyor ve küçük iṣ yerleri için satıṣ yaratıyor. Yalnızca kelimelerle deḡil, iṣ yerlerine ürünlerinin neden güzel olduḡunu, nasıl çalıṣtıḡını potansiyel müṣterilere göstermek için sosyal internet pazarlama fırsatı veriyor.

Pinterest SEO ile Benim “Bulunmama” Yardım Edebilir mi?

Evet,görsel yapısına raḡmen, Pinterest aynı zamanda SEO yandaṣıdır. Bu iki anlamda iyi fikirdir: Sosyal paylaṣma yönü, müṣteri veya potansiyel müṣterilerin resimlerinizi baṣkaları ile paylaṣması sonucu tabii olarak daha fazla takipçinin katılması – fakat buna ilaveten, aradıkları ürünü yazdıklarında bir dizi linkle karṣılaṣanlar. Buradaki önemli husu sosyal medya pazarlaması için küçük iṣletmelerin hala sertifikali SEO danıṣmanına ihtiyaçları olduḡu. Nedeni ise büyük arama motorları algoritmalarini haber vermeden deḡiṣtirebilir; böylece exper bir pazarlama ṣirketi ile çalıṣan küçük iṣletmeler ayazda kalmaz ve müṣterilerinizin rakipleriniz yerine sizi bulmaları temin edilir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder