24 Mayıs 2021 Pazartesi

Linkedln İṣ Profilinizin Görüntüsünü Artırabilmek için 4 Önemli Adım

  Hiç yorum yok

 Günümüzün ṣirketler dünyasında, LinkIn profesyonel (aḡ oluṣturma) networking sitesine dahil deḡilseniz, adamdan sayılmıyorsunuz. Ancak daha fazla kiṣi ve iṣyeri profilini ekledikçe, aramalarda bulunabilmek zorlayıcı olmakta.

Birçok LinkIn kullanıcısı ise arama sonuçlarında sunulan neticelerin rastgele olmadıḡını bilmiyor. LinkIn bazı profilleri diḡerlerinden öncelikli hale getirebilmek için bir dizi dahili algoritma kullanmakta, böylece doḡru etkileyici hale getirilmiṣ olan ṣirket ve kiṣisel hesaplardan iṣ, müṣteri ve diḡer konularda arama yapıldıḡında, bu hesaplar avantaja sahip oluyor.

Yukarıdaki nedenlerden dolayı arama yaparsanız, dahili arama sonuçlarında ilk sıralamalara girmek sizin için öncelik olmalı. İṣte bunu nasıl yapacaḡınız:

1. Profilinizi tam olarak doldurun

LinkdIn arama neticelerinde pozisyonunuzu daha iyi duruma getirmenin en önemli yollarından biri profilinizin tamamını doldurmaktır. Bu durum LinkIn’e profilinizdeki aramaya baḡlı anahtar kelimeleri tanımlamasında ilave fırsatlar verir, ayrıca ṣirket sizin tamamlanmıṣ profilinizi yarım doldurulanlardan daha üst sıralamalara koyacaktır.

Eḡer profilinizin tamamını doldurduḡunuzdan emin deḡilseniz, LinkIn her profil için faydalı izleyici bulundurarak tamamladıḡınız alanların yüzdesini ve daha fazla bilgi gerektiren özel alanları belirler.

2. Profil bölümüne ilgili anahtar kelimeleri dahil ediniz

Profilinizi doldururken, LinkIn dahili arama sonuçlarında isminizin çıkacaḡı anahtar kelimeleri kullanın.LinkIn profilinizde kullanacaḡınız anahtar kelimeler websitelerinin arama motoruna yazdıḡınız bir dize cümle veya deyiṣ gibi olmamalı. Aksine, profilinizde potansiyel bir müṣteri veya iṣ verenin arama bölümüne yazacaḡı anahtar kelimeler bulunmalı.

Örneḡin, web sitenizde, uzun bir kelime dizisini “en iyi NC muhasebe kuralları” ṣeklinde hedefleyebilirsiniz. Ancak, potansiyel bir müṣterinin veya iṣverenin aynı cümle dizisini arama bölümüne yazma olasılıḡı düṣüktür. Onun yerine, “muhasebeci” veya “muhasebeci NC” gibi kelimeleri aramaları daha fazla ihtimal dahilindedir. Dolayısıyla, LinkIn profilinizi düzenlerken, hedef müṣterileriniz veya iṣverenleriniz gibi düṣünerek onların arayacaḡı anahtar kelimeler üzerine odaklanın.

3. Network’ünüzün (aḡın) hacmini büyütün

Profilinizdeki deḡiṣik anahtar kelimeleri dikkate almasının yanı sıra, LinkIn aynı zamanda network hacminizi de dikkate almaktadır. Özellikle, LinkIn arama yapan kiṣiye ait sonuçları, direkt birinci dereceden baḡlantılar olmasa bile ikinci veya üçüncü derece baḡlantılar, teṣhir etmeyi tercih eder.

Sonuç olarak, büyük bir ihtimalle network – aḡınızı – geniṣleterek LinkIn profilinizin görünürlüḡünü geliṣtireceksiniz. Önce geçmiṣteki iṣ arkadaslarınız, patronlarınız, müṣterileriniz ve diḡer tanıdıklarınız ile baḡlantı kurmaya çalıṣın. Bu adımı tamamladıktan sonra, yeni tanıdıklarınıza ulaṣarak LinkIn arama varlıḡınızı geliṣtirebilirsiniz özellikle sizin profesyonel ilgi ve becerilerinizi paylaṣanlarla.

4. LinkIn Gruplarına Katılın

LinkIn Gruplarına katılmanız kiṣisel veya profesyonel network hacminiz kadar önemli sıralama iṣareti olabilir. Eḡer yeni tanıdıklarınıza baḡlanmada fazla ṣanslı deḡilseniz, gruplara katılarak profil faaliyetinizi güçlendirebilirsiniz.

Gruplara katılmak için, baḡlı olduḡunuz endüstrinin anahtar kelimeleri ile LinkIn’de arama yapabildiḡiniz gibi, networkünüzdeki üyelerin hangi gruplarla paylaṣımda bulunduḡunu da görebilirsiniz. Bir grubun parçası olduḡunuzda, olumlu ve profesyonel katkıda bulunabilmek için elinizden gelenin en iyisini yapın. Bir gruba yalnızca katılmak yeterli olmayıp, arama sıralamasına faydası olabilmesi için faal olarak katılmak gerekir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder